Meghívó a Szent Norbert napi találkozóra, közgyűlésre és a megismételt közgyűlésre

A Gödöllői Premontrei Perjelség és a Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület szeretettel hívja és várja az ünnepi találkozóra és közgyűlésre a régi és mostani iskola diákjait, tanárait, hozzátartozóit, akiket összeköt a Premontrei Rend tisztelete, a Gimnázium és Nevelőintézet szelleme, az iskolaévek alatt kifejlődött barátság és szeretet.

A Közgyűlés időpontja 2018. május 25. 18.00 óra, 2100 Gödöllő, Pacsirta utca 4. A
közgyűlés várhatóan nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés és a Norbert
napi ünnepség időpontja: 2018. június 9. szombat, 2100 Gödöllő, Takács Menyhért
út 2., a Gimnázium B épületének Aulája. A megismételt közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül határozatképes lesz.

Az ünnepi találkozó programja:
9.30 órakor Szentmise a Fácán sor 3. alatti Premontrei Plébániatemplomban.
A szentmisét követően a Gimnázium előtt a kopjafák megkoszorúzása, meghalt
tanárainkra és diáktársainkra emlékezve.
11.00 órakor Közgyűlés a Gimnázium B épületének Aulájában. A Rend, a Gimnázium,
az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, valamint a költségvetésről és
zárszámadásról szóló szavazást követően a társegyesületek és a jubiláló évfolyamok
(1933, 1938, 1943, 1948, 2003 A és B, 2008 A és B, 2013 A, B és C) 2-2 perces beszámolóit hallgatjuk meg.
A helyszínen lehetőség van a tagdíjak rendezésére.
12.00 órakor ebéd ugyanott. Az ebéden való részvételre előzetes jelentkezést kérünk.
Az ebéd változatlanul 2500 forintba kerül.
Ebéd után megkoszorúzzuk iskolánk újraindítójának, Fényi Ottó atyának sírját.
Gödöllő, 2018. május 6. napján

Szeretettel várunk
az Egyesület Elnöksége