Meghívó A Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének Közgyűlésére

2018. április 5. (csütörtök) 17.00 óra, helyszíne: 2100 Gödöllő, Pacsirta utca 4.

A közgyűlés várhatóan nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés
időpontja 2018. április 20. napja (péntek) 17 óra 00 perc, helyszíne: a
Premontrei Gimnázium (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) Fényi Ottó-terme.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes
lesz.

Napirendi pontok:
1. A Rend képviselőjének a beszámolója
2. A Gimnázium beszámolója
3. Elnökségi beszámoló
4. Az Alapszabály módosítása a székhelyváltoztatásra figyelemmel
5. Az Alapítvány Kuratóriumi tagságának kiegészítése; új kuratóriumi tag
megválasztása
6. Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása a székhelyváltoztatásra és a
kuratórium tagságának átvezetése végett
7. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
8. Az Egyesület 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadása
9. A körlevél tartalmával kapcsolatos kérdések megvitatása
10. A Norbert napi ünnep és közgyűlés előkészítése
11. Kérdések, észrevételek
A Közgyűlést követően kerülne sor az Alapítvány Kuratóriumának az ülésére.

Gödöllő, 2018. március 20. napján

Szeretettel várunk
az Egyesület Elnöksége