Meghívó a Gödöllői Premontrei Öregdiákok Egyesületének határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja: 2018. április 20. (péntek) 17 óra 00 perc,
helyszíne: a Premontrei Gimnázium (2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.) Fényi Ottó-terme.

 

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes
lesz.

Napirendi pontok:

1. A Rend képviselőjének a beszámolója
2. A Gimnázium beszámolója
3. Elnökségi beszámoló
4. Az Alapszabály módosítása a székhelyváltoztatásra figyelemmel
5. Az Alapítvány Kuratóriumi tagságának kiegészítése; új kuratóriumi tag
megválasztása
6. Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása a székhelyváltoztatásra és a
kuratórium tagságának átvezetése végett
7. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
8. Az Egyesület 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadása
9. A körlevél tartalmával kapcsolatos kérdések megvitatása
10. A Norbert napi ünnep és közgyűlés előkészítése
11. Kérdések, észrevételek

Gödöllő, 2018. március 20. napján

Szeretettel várunk!

az Egyesület Elnöksége