100 éve született Fényi Ottó atya

FÉNYI OTTÓ JÓZSEF
1917 – 2017

EMLÉKEZÜNK

100 évvel ezelőtt, 1917. január 6-án született és tizenöt évvel ezelőtt, 2002. március 6-án halt meg Fényi Ottó kormányzó perjel. Körlevelünk ünnepi lapszámát az Ő emlékének szenteljük. Írásainkban rá emlékezünk, vele kapcsolatos gondolatainkat, emlékeinket adjuk közre.
Első visszaemlékezésünket a Jóisten segítségével századik évében járó Kovács Kolos Béla – Béla bácsi – írta, aki Ottó atyának egész életében, gyerekkoruktól kezdve egészen haláláig jó barátja, sorstársa, életének igaz tanúja volt.
A következőkben visszaemlékezéseket olvashatunk a mostanra a kilencedik ikszet taposó diákjaitól, első osztályának tanulóitól, rendtársaitól, tanártársaitól, az újrakezdés nehéz harcaiban mellette álló küzdőtársaitól.
2002-ben bekövetkezett halála mindnyájunk számára megrendítő volt, az ezzel kapcsolatos visszaemlékezéseink ezt mutatják.
Ottó atya életének célja, a Jóistentől kapott feladata az üldöztetések nehéz éveiben a Rend összefogása, majd azt követően újjáteremtése és a Gödöllői Premontrei Gimnázium újraindítása volt, és Ő ezeket a feladatait maradéktalanul teljesítette.
Mi, az Öregdiák Egyesület tagjai mindenkor szeretettel és tisztelettel fogunk rá emlékezni.

Az Öregdiák Egyesület elnöksége és a Körlevél Szerkesztő Bizottsága