Meghívó a Szent Norbert-napi találkozóra és a megismételt közgyűlésre

A Gödöllői Premontrei Perjelség és a Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület szeretettel hívja és várja 2016. június 4-én  szombaton az ünnepi találkozóra és közgyűlésre a régi és mostani iskola diákjait, tanárait, hozzátartozóit, akiket összeköt a premontrei rend tisztelete, a gimnázium és a nevelőintézet szelleme, az iskolaévek alatt kialakult barátság és szeretet.

Az ünnepi találkozó programja:

9.30 Szentmise a Fácán sori premontrei plébániatemplomban

A szentmisét követően a kopjafák megkoszorúzása

11.00 közgyűlés a gimnázium B épületi aulájában (elnökségi beszámolók, jubiláló évfolyamok beszámolói: 1936, 1941, 1946, 1951, 2001 A és B, 2006 A és B, 2011 A,B, C

12.00-kor ebéd ugyanott

Ebéd után megkoszorúzzuk Fényi Ottó atya sírját

Befejezésként látogatás az újonnan megnyílt Premontrei Auditóriumban